هزینه ها و نکات ثبت نام

ثبت نام در سایت بدون هزینه و از طریق پر کردن فرم زیر می باشد.

هزینه های شرکت در کنفرانس و داوری مقاله به شرح زیر است :

  • شرکت کنندگان بدون مقاله : 200 هزار تومان
  • شرکت کنندگان همراه با مقاله : 250 هزار تومان
  • دانشجویان همراه با ارائه کارت دانشجویی معتبر – بدون ارائه مقاله : 100 هزار تومان
  • دانشجویان همراه با ارائه کارت دانشجویی معتبر – با ارائه مقاله : 150 هزار تومان
  • شرایط ثبت نام گروهی : به بخش ثبت نام گروهی مراجعه کنید.
  • به ازای هر مقاله اضافه 50 هزار تومان دریافت می گردد.