درباره کنفرانس

توسعه ی شبکه ی راه، راه آهن و بزرگراه ها سبب تسهیل ارتباط بین جوامع و حمل و نقل کالا و مسافر شده و لذا از عوامل اصلی پیشرفت هر کشور است. با توجه به هزینه ی بسیار سنگین انجام شده برای اجرای پل ها، انتخاب مناسب، طراحی بهینه، بازرسی و نگهداری به موقع و انجام تعمیر و تقویت مورد نیاز برای این بناها، از اولویت خاصی برخوردار است. در بسیاری از کشورها در جهت احداث راه های ارتباطی، توجه ویژه ای به طرح و اجرای پل ها شده اما مباحث مربوط به پایش سلامت، تعمیر و نگهداری و بهسازی این ابنیه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر قرار گیری کشور ایران روی یکی از کمربند های فعال زلزله و تخریب بسیاری از سازه ها از جمله پل ها در اثر خطاهای طراحی و اجرائی، بکارگیری مصالح نامناسب، تغییر آئین نامه ها و استانداردها، عبور بارهای غیرمتعارف و وقوع زمین لرزه های شدید باعث می شود مباحث مربوط به ارزیابی عملکرد و روش های بهسازی پل ها مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
بدین منظور، برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی پل با زمینه ی اصلی پایش سلامت، ایده های خلاقانه و استفاده از مصالح و فناوری های نوین در برنامه کار قرار گرفت که خوشبختانه همچون چهار کنفرانس قبلی برگزار شده، مورد استقبال گسترده ی محققان، مهندسان و دانش پژوهان واقع شد. امید است این رویداد مهم علمی زمینه ی بحث و تبادل نظر و انتقال آخرین تجربیات علمی در این زمینه را فراهم نموده و در پیشرفت و توسعه ی علمی و اجرایی کشور مفید باشد.

تیم متخصص بین المللی کنفرانس

دکتر سعیدی
دکتر سعیدیپروفسور، دانشگاه نوادا
Department of Civil & Environmental Engineering University of Nevada
Ph.D.: University of Illinois, Urbana-Champaign, 1979
Founding and past chair of ACI Committee on Earthquake Resistant Concrete Bridges
Member, ACI, ASCE, EERI, Phi Kappa Phi, NEES Consortium, CUREE
Registered Professional Engineer in the State of Nevada and California
دکتر محمد احسانی
دکتر محمد احسانیپروفسور، دانشگاه آریزونا
B.S., M.S. and Ph.D.: Civil Engineering from University of Michigan, Ann Arbor
Professor of Structural Engineering at University of Arizona 1982-2009
Pioneer in development of new materials and techniques to repair and strengthen the aging infrastructure
دکتر خالقی
دکتر خالقیمهندس طراح پل های شهری، دپارتمان حمل و نقل واشنگتن
M.Sc.: Structural Engineering, 1979-1981 National Institute of Applied Sciences, Lyon, France
Ph.D.: Concrete Structures, 1981-1985 National Institute of Applied
EXPERIENCE:
– Amir Kabir Polytechnic University, Tehran, Iran (1984-1987)
– Private Sector Experience – Fairfax Virginia (1987-1990)
– Saint Martin University, Olympia, Washington (2008-Present)
– Washington State Department of Transportation (1991-present)
دکتر ماریو پائولو پترانگلی
دکتر ماریو پائولو پترانگلیپروفسور، دانشگاه رم
Professor of “Bridges Theory and Design“ at La Sapienza University of Rome since 1976
Author of about 100 scientific papers and books
Designer many bridges in Italy and abroad ( the railway bridge over the Arno river, the cable stayed bridge over the wadi DIB in Algeria)
Leader of a team appointed by EC to design a bridge over the Danube river in Novi Sad, Serbia,devoted to both railway and road traffic
دکتر شهاب افهمی
دکتر شهاب افهمیمهندس طراح پل های شهری، انجمن مهندسین عمران کانادا
Ph.D.: Structural Engineering in 1997 from University of Alberta
Senior Bridge Engineer at Buckland & Taylor Ltd
Associate with AMEC Environment and Infrastructure
Leader of the Bridge Engineering Unit in Edmonton
Research engineer on Field Instrumentation and Monitoring of Structures for three years at the University of Alberta
دکتر خسرو قوامی
دکتر خسرو قوامیپروفسور، دانشگاه پنتفیسیال کاتولیک ریو د ژانیرو
M.Sc.: Drudjbi Narodov University , Moscow
Ph.D.: Imperial College of Science and Technology , University of London
President of Brazilian Association of Non-conventional Materials and Technologies
Fellow of American Society of Civil Engineers
Member of American Mathematical Society
Professor of Civil Engineering at PUC Rio Brazil Education Management
دکتر آستانه اصل
دکتر آستانه اصلپروفسور، دانشگاه کالیفرنیا
B.Sc.: Civil Engineering Amirkabir University of Technology
M.S.: Civil Engineering University of Michigan
Professor at Civil Engineering Department of University of Berkeley
Consultant on Design, Failure Analysis and Protection of buildings and Bridges against Terrorist Attacks
دکتر آدائو د فونسکا
دکتر آدائو د فونسکاپروفسور، دانشگاه پورتو
Diploma: Civil Engineering from FEUP.
Ph.D.: Structural Engineering from Imperial College of Science and Technology, University of London
Professor of Bridges at FEUP, until 2010.
Professor Full Professor at the Architecture Department of the Autonomous University of Lisbon, 2002-2012
Researcher at the Center for Research on Sustainable and Innovative Bridges at Fujian University, China, since 2013
Member of the Ethics Council of the University of Porto
President of the National College of Civil Engineering of the Order of Engineers, 1995-1998
President of ECCE – European Council of Civil Engineers, 1998-2002.
Member of the Advisory Board of IPPAR (Portuguese Institute of Architectural Heritage), 2004-2006
Vice President of “APEE – Portuguese Association of Structural Engineering”
دکتر ماهائیدی
دکتر ماهائیدی پروفسور، دانشگاه سوئینبرن
B.Sc.: Civil Engineering, University of Baghdad, Iraq
M.S.: Structural Engineering, Theoretical and Applied Mechanics ,Cornell University, USA
Ph.D.: Structural Engineering, Theoretical and Applied Mechanics (Minor), Structural Mechanics (Minor), Cornell University
Researches:
– Development of efficient anchorage systems for FRP retrofitting of concrete structures
– Durability of CFRP retrofitting systems in harsh environments
– Enhancing fatigue life of steel structures using CFRP composites
دکتر سامان حجازی
دکتر سامان حجازیدستیار پروفسور، دانشگاه جورجیای جنوبی
Ph.D.: Structural Engineering – Civil Engineering Amirkabir University of Technology in collaboration with Ryerson University Toronto
M.Sc.: Structural Engineering Amirkabir University of Technology
B.Sc.: Civil Engineering Amirkabir University of Technology
Assistant Professor, Georgia Southern University – Engineering and Computing, Allen E. Paulson College of (2017 – Present)
Assistant Professor, Georgia Southern University ‐ Civil Engineering and Construction, Department of (Present)
دکتر صادق کاظمی
دکتر صادق کاظمیدانشیار، دانشگاه آلبرتا
Department of Civil and Environmental Engineering and the School of Mining and Petroleum Engineering
Ph.D.: Structural Engineering University of Alberta
M.Sc.: Structural Engineering Amirkabir University of Technology

داوران کنفرانس

دکتر حمیدرضا اشرفی دکتر محمدرضا امام دکتر مهدی بنازاده
دکتر بهروز بهنام  دکتر تورج تقی خانی دکتر پیام طهرانی
مهندس ابراهیم چینی فروش دكتر فرزاد حاتمی دکتر سامان حجازی
دکتر محمد خانمحمدی دکتر علی خدایی دکتر فرامرز خوشنودیان
دکتر اردشیر دیلمی دکتر علیرضا رهایی دکتر امیررضا زراتی
دکتر محمدرضا سیفی دکتر ابوالحسن آستانه اصل دکتر محمدرضا صابری
دکتر حمیدرضا صبا مهندس شاپور طاحونی دکتر محمدزمان کبیر
دکتر امیر گلرو دکتر محسن اسحاقیان دکتر رضا اکبری
دکتر محمود شیرآوند دکتر افشین مصلحی تبار دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
دکتر حامد نیرومند دکتر احمد نیکنام انجمن مهندسی پل