کارگاه ها

  • استانداردها و آیین نامه های ملی و بین المللی در زمینه طراحی و بهسازی پلها
  • پایش سلامت پلهای راه و راه آهن و ابنیه فنی
  • روشهای تعمیر، تقویت و بهسازی لرزه ای پلها و ابنیه فنی
  • ملاحظات هیدرولیک و هیدرولوژی پلها

به اطلاع می رساند بر اساس مجوز شماره 117365420 مورخ 13/8/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شرکت در کنفرانس و کارگاههای پنجمین کنفرانس بین المللی پل (بصورت همزمان) دارای امتیاز لازم برای ارتقای پایه رشته عمران (نظارت) بوده و شرکت کنندگان محترم می توانند از امتیاز شرکت در کنفرانس و کارگاهها به منظور یک دوره آموزشی ارتقای پایه رشته عمران (نظارت) استفاده نمایند.

ثبت نام در کارگاه ها