علاقمندانی که مایل به بازدید از دو سایت علمی واقع در ادامه بزرگراه همت به سمت کرج و نیز بخشی از آزادراه تهران شمال می باشند، لطفا در روز سه شنبه مورخ 26 آذرماه به میز پذیرش مراجعه و برای بازدید برای روز پنجشنبه مورخ 28 آذرماه اعلام آمادگی نمایند.